Specialities (Uzmanlıklar)

Temel dalış eğitimini alan dalıcı, ilgi duyduğu dalış aktivitelerine yönelik ekstra bilgi ve beceri yapılaşmasını uzmanlık kurslarında kazanır.

Padi dalış eğitim sistemindeki uzmanlıklar aşağıdaki gibidir;

Altitute Diver (İrtifa Dalıcısı)

AWARE- Coral Reef Conservation (Mercan Resiflerini Koruma Uzmanlığı)

AWARE-Fish Identification Diver (Balık Tanımlama Dalıcısı)

AWARE- Shark Conservation Diver (Köpekbalığı Koruma Dalıcısı)

Boat Diver (Tekne Dalıcısı)

Cavern Diver (Kovuk Dalıcısı)

Deep Diver (Derin su Dalıcısı)

Digital Underwater Photographer (Dijital Sualtı Fotoğrafçısı)

Diver Propulsion Vehicle (DPV) Diver (Sualtı Scooter Dalıcısı)

Drift Diver (Akıntı Dalıcısı)

Dry Suit Diver (Kuru Elbise Dalıcısı)

Enriched Air Diver (Zenginleştirilmiş (Nitrox) Hava DAlıcısı)

Emergency Oxygen Provider (Acil Oksijen Sağlayıcısı)

Equipment Specialist (Malzeme Uzmanı)

Ice Diver (Buz Dalıcısı)

Multilevel Diver (Basmak Dalıcısı)

National Geographic Diver

Night Diver (Gece Dalıcısı)

Peak Performance Bouyancy (Mükemmel Yüzerlilik Dalıcısı)

Project AWARE Specialist (Çevre Koruma Uzmanı)

Public Safety Diver (Kamu Güvenliği Dalıcısı)

Search and Recovery (Arama-Kurtarma Dalıcısı)

Semi-Closed Rebreather (Yarı Kapalı Devre Dalıcısı)

Sidemount Diver

Underwater Naturalist (Sualtı Doğacısı)

Underwater Navigator (Sualtı NAvigasyon)

Underwater Photographer (Sualtı Fotoğrafçısı)

Underwater Videographer (Sualtı Videocusu)

Wreck Diver (Batık Dalıcısı)

PADI-Flowchart-suda