Scuba Diver

padi-scuba-diverPADI Scuba Dalıcısı kursu Açık Su Dalıcısı kursunun bir alt birimidir. PADI Scuba Dalıcıları, bir PADI Divemaster, Asistan Eğitmen veya Eğitmenin doğrudan gözetimi altında, en fazla 12 metre/40 feet’e dalmak üzere eğitilirler. PADI Scuba Dalıcıları Scuba Dalışını Keşif katılımcılarından daha fazla teorik bilgiye sahiptirler ve su becerilerini daha iyi geliştirmişlerdir, ancak bağımsız olarak dalabilme niteliğine sahip değildirler.