Assistant Instructor

sudaaiPADI organizasyonunda ilk eğitmenlik seviyesi olan bu aşama, Liderlik özelliklerine sahip Divemaster’lara bilgi aktarım metodlarını kazandırır. Dalış teorisi yapılaşması ve sualtı becerileri aktarımları akademik bilgi geliştirme – sığ su eğitimi ve açık deniz eğitimi ders anlatım teknikleri ile adaya kazandırılır.

Asistan Instructor’lar PADI eğitim sisteminde bilginin karşı tarafa transferinde uzmanlaşmış üyelerdir. Bu kazanımla direk dalış ortamında olma zorunluluğu olmayan Emergency First Aid programını, Project AWARE, Fish Identification, Equipment Specialist gibi Speciality kurslarını ek bir eğitimle bağımsız olarak düzenleyip sertifikalandırabilirler.

PADI 5 Star Dalış Merkezi çatısı altında Güncel IDC Staff Instructor ve/veya Course Director tarafından açılabilen bu program OWSI için önşartı oluşturmaktadır. Klasik IDC’nin ilk bölümünü oluşturan bu program IDC öncesi bağımsız olarak alınabilir. Asistan Instructor’lar Eğitmen olmak için sadece OWSI programına katılırlar. IDC programını finanse edemeyen veya yeterli zamanı bulamayan adaylar için ideal bir başlanğıçtır.