PADI

padisudaPADI -Professional Association of Diving Instructors- (Profesyonel Dalış Eğitmenleri Birliği) dünyanın en büyük rekreasyonel dalış organizasyonudur. Üyelik, dalış işletmeleri, tatil bölgesi işletmeleri, akademik kurumlar, kurs direktörleri, dalış eğitmenleri, dalıcılar, snorkelciler ve diğer su sporu meraklarını içerir. Profesyonel PADI Üyeleri (dalış merkezleri, eğitim kurumları, kurs direktörler, eğitmenler, yardımcı eğitmenler ve liderler), her yıl yaklaşık global olarak 1.000.000 rekreasyonel dalış sertifikası verir. PADI Profesyonelleri, sualtı keşifleri yaparak halka macerayı ulaşılabilir hale getirirken, yüksek standartlarda eğitim ve güvenlik ile hizmet verir. PADI, Avustralya, Kanada, İsviçre, Japonya, Norveç, İsveç, İngiltere ve A.B.D. nde bulunan ofisleriyle tüm dünyaya hizmetlerini ulaştırır.Genel merkezi A.B.D., Kaliforniya’dadır. PADI Ofisleri, 180 ülkede ve territory de, 100,000 den fazla bireysel profesyonel üyeye ve 4500 den fazla dalış merkezi ya da tatil bölgesine hizmet eder. Dünya çapında ihtiyaçları giderebilmek için, PADI materyalleri Türkçe de dahil olmak üzere 20 den fazla dile çevrilmiştir. PADI üyelerine, PADI eğitim programlarını daha iyi sunabilmeleri ve pazara daha iyi ulaşabilmeleri için, tüm eğitim materyallerini (kitap, video, multimedia, yardımcı tablolar, promosyon malzemeleri,… ) sunar. Bu materyaller, konusunda uzman kişiler tarafından, en gelişmiş teknoloji kullanılarak, yoğun bir çalışma sonucunda hazırlanmıştır. Öğrenciler kurslarını tamamladıklarında, kendilerini PADI üyesi olarak tanıtacak kimlik kartlarını elde ederler. Kurs materyalleri ve kart dışında, PADI üyelerine, son metodlar ve geçerli protokoller ışığında, sürekli danışmanlık hizmeti sunar.

PADI dalış eğitimi sistemi “state of the art instructional system design” teorisini ve bireysel gelişim eğitimini baz almıştır. Buna göre, her aşamada öğrenciye yapılacak çalışma ve hareketler anlatılırken, güvenlik ve çevre koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilir. PADI kursları öğrenci merkezlidir ve maksimum pratik ve uygulamaya dayalıdır. Öğrenciler temel bilgilerini bağımsız çalışmayla alırlar. Bundan sonra eğitmenleri tarafından verilen ek bilgilerle pekişme ve öğrenmede uzmanlaşma sağlanır. Hedef öğrenciyi mümkün olduğunca kısa sürede suya sokmak ve gerekli bilgilerle onların yetilerini arttırıp kendilerine güvenmelerini sağlamaktır. PADI’nin öngiriş scuba sertifikası “Scuba Diver” dır. Başlangıç sertifikasını Open Water oluşturur. Bir kez sertifika alındıktan sonra, dalgıçlar eğitimlerine “Advanced Open Water” , “Specialty” … gibi özel eğitim gerektiren kurslar) ve “Rescue” gibi kurslarla devam edebilirler. Daha ileri kurslar “Divemaster” ve “Assistant Instructor” kursları, dalış konusunda kariyer yapmak yada lider olmak isteyenlere tavsiye edilir. Kariyer yapmak isteyenler, bu seviyede kalmayıp genelde PADI eğitmeni olurlar.

PADI Eğitmen Geliştirme Programı , eğitmen yetiştirmede endüstri stanrdartlarını belirler. Kurs Direktörler tarafından yönetilen gelişmiş bir ders programı ile liderler, idareci yeteneklerini geliştirir ve PADI kurslarını nasıl öğreteceklerini öğrenirler. Her yeni eğitmen, eğitmen sınavı (PADI Instructor Examination -IE-) sırasında, PADI programlarını nasıl uyguladığını, PADI sistem bilgisini, belirli bir değerlendirme kriterine uygun olarak uygulamasını gösterir. Eğitmen geliştirme programları ancak PADI Kurs Direktörleri tarafından verilebilir. Kurs Direktörleri, bu programları hazırlama konusunda ekstra eğitim almış deneyimli kişilerdir. Eğitmen sınavları bir grup eğitmen sınavı yapmaya yetkili kişi ( PADI Examiners ) tarafından düzenlenir. Böylece değerlendirme kriterlerinde objektif olarak standart ve hedeflere uygunluk sağlanmışlığı denetlenmiş olur. Tüm PADI programları, amatör seviyeden profesyonel seviyeler dahil, dünya çapında çok katı eğitim standartlarıyla tutarlı ve kalitelidir.

PADI, müşteri memnuniyeti ve profesyonel üyelerinin kural takipçiliği amaçlı Kalite Güvence bölümü ile aktif bir tavır sergiler. Tamamen kalite kontrol ile ilgili bir bölümü vardır ve tüm PADI programlarını, yüksek PADI kalitesine erişip erişmediğini kontrol eder. Bu güvence, müşteri memnuniyetinin sürekli olmasına yardımcı olur. PADI Üyelerini, son gelişmelerden haberdar etmek ve dalış, güvenlik, eğitim teknikleri ve işletme konularında bilgilerini güncellemek için, dergiler ve çeşitli bültenler yayınlar. Undersea Journal ( dalış profesyonelleri için 1966 yılından beri üç ayda bir yayınlanan bir dergi ), dalıcı eğitimi, güvenlik standartları, pazarlama, seyahat, endüstri haberleri, bilim ve çevre konularına odaklanmıştır. PADI Üyeleri ayrıca, CEO Report ( PADI dalış endüstrisi yayınları ), Assisting and Divemastering ( Yardımcı eğitmenler ve liderler için fikirler öneriler – Undersea Journal ile birlikte yollanır ), Instructor Development Newsletter ve Training Bulletin ( IDC Staff Inst. ve üstü seviyelere yollanır, önemli eğitim standardı ve kural değişikliklerini bildirmek içindir ), Business of Diving ( PADI dalış merkezi ve tatil yörelerinin özel ihtiyaçları için yayınlanır ) olmak üzere çeşitli bültenlerden faydalanırlar. Bu yayınlardan bir bölümü artık internet üzerinden de takip edilebilmektedir.

PADI Ofisleri yerel ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla, yöresel bültenler de yayınlarlar. Üye yayınlarının dışında, Dive Traveler adında, dalıcıları PADI Travel Network ve hizmetleri ve dünya çapında PADI sistemine üye tatil yörelerindeki tatil fırsatları hakkında bilgilendiren PADI nin resmi bir yayını da vardır. PADI Diving Society üyelerine sadece A.B.D de yayınladığı farklı bir dergisi de vardır. Bu yayın Sport Diver olarak da bilinir ve bu ad altında İngiltere’deki üyelere dağıtılır. Bu dergiler, dalışı yaşam biçimi olarak seçmiş kişilere hitap eder ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanmıştır. PADI Web Hizmetleri, dalıcı olan veya olmayan herkes için ilginç konuları içeren web sitesinin bakımını üstelenen birimdir. Herkes bu siteden, son gelişmeleri, dalış hakkında bilgileri ve ileri eğitimleri alabilecekleri PADI dalış merkezleri ve tatil yöreleri hakkında bilgi edinebilirler. PADI profesyonel üyeleri ise özel bölüme girme hakkıyla bültenlere, iş ilanlarına ve diğer üyelik hizmetlerine buradan ulaşabilirler. Web ziyaretçileri, dalışla ilgili diğer sitelere de burada link lerle ulaşabilirler. PADI Üyelerine kişisel ve profesyonel olarak yardımcı olabilmek için, eğitim, pazarlama, risk yönetimi gibi konularda, yıllık seminerler düzenler. PADI, ayrıca satış ve iş geliştirme programları sunar.

Her yıl, üyeler danışmanlarla toplantı veya forumlara katılarak, yerel sorunları tartışıp genel dalış eğilimleri konularında bilgileri arttırırlar. PADI Bölgesel Yöneticiler, dalış merkezleri ve tatil yörelerini ziyaret ederek, satış, stok, pazarlama ve personel eğitimi konularında danışmanlık hizmeti verirler. Perakendeciler ve tatil operatörleri, PADI Retail Association ( Perakendeciler Birliği ) ve PADI International Resort Association ( Tatil Yöreleri Birliği ) kanalıyla çeşitli hizmetlere ulaşmaya yetkilidirler. Kurs Direktörler 2 yılda bir global olarak açılan Kurs Direktör Güncelleme seminerine katılarak en son eğitsel yaklaşımlardan, endüstiryel yeniliklerden ve gerek global gerekse de bölgesel değişimlerden haberdar olurlar. Binlerce üye ve milyonlarca dalıcı için, PADI sponsorluğu, giderek dünya çapında Türkiye de dahil olmak üzere sualtı çevre koruması konusunda itici güç olmaktadır. Project AWARE ( Aquatic World Awareness, Responsibility and Education – Su Dünyası Bilinci, Sorumluluğu ve Eğitimi ) , PADI nin çevre duyarlılığı, bilinci ve koruması felsefesini temsil eder. Eğitimleri süresince, PADI dalıcıları, kırılgan ve hassas sualtı eko sisteminin önemini ve korumasını da öğrenirler ve koruma faaliyetlerine katılma konusunda cesaretlendirilirler.