Advanced Open Water Diver

21005_113_AOWDvrPatch06

İleri Açık Su Dalıcısı için öğrenci dalıcılar aşağıdaki performans gerekliliklerini yerine getirmelidirler:

-Derin Dalış ve Su Altı Navigasyonu dahil olmak üzere beş Macera Dalışı yapmalıdırlar.

-Yapmış oldukları Macera Dalışı ile ilgili Bilgi Tekrarlarını tamamlamalıdırlar.